Polityka prywatności RODO

Szanowni Użytkownicy,

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach strony internetowej www.empirebeautyedu.pl

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest przedsiębiorstwo Empire Beauty Lidia Piotrowska-Pokrywka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8762132715, REGON 367472884

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz Tobą lub do czasu realizacji umowy sprzedaży, a także po upływie tego terminu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • marketingowych, do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 • do usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem www.empirebeautyedu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.